Wat is een BIZ?

BIZ Bedrijven Investeringszone is een afgebakend en aaneengesloten gebied van winkelstraten of bedrijventerreinen waarbinnen winkeliers, ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en alle ondernemers/eigenaren in dit BIZ-gebied betalen hier aan mee.

BIZ kent een wettelijke basis: Wet op de bedrijfsinvesteringszones van 2014. 

De VLOC de Vlissingse Ondernemers Centrale is de vertegenwoordiger met gratis lidmaatschap voor de ondernemers.

BIZ gebied Vlissingen 2022 - 2026; Boulevard, centrum & stationsgebied

Samen groter dan jezelf

Dit doet de BIZ in Vlissingen

Wat kost BIZ?

De BIZ wordt door de gemeente via de WOZ geïncasseerd en komt 100% bij de VLOC terecht.

De WOZ waarde van uw pandAf te dragen tarief:

  • WOZ tussen de € 0,00 en € 300.000,-: afdragen € 320,-
  • WOZ tussen de € 300.000,- en € 500.000,-: afdragen € 490,-
  • WOZ tussen de € 500.000,- en € 700.000,-: afdragen € 590,-
  • WOZ meer dan € 700.000,- € 690,-: afdragen € 690,-

    *Prijsstijging indicatie per jaar vanaf 2022 1,9% jaar.